• Nội động từ

  Bước, đi
  Marcher rapidement
  đi nhanh
  Giẫm lên
  Marcher sur le pied de quelqu'un
  giẫm lên chân ai
  Chạy; tiến hành điều
  Montre qui marche bien
  đồng hồ chạy tốt
  Affaire qui marche bien
  công việc chạy đều
  Tiến tới
  Maison qui marche à sa ruine
  ngôi nhà tiến tới chỗ sụp đổ
  (thân mật) thuận theo; tin theo
  Il n'a pas marché
  nó không thuận theo
  faire marcher quelqu'un
  (thần thoại học) sai khiến ai
  marcher avec quelqu'un
  đi theo ai; đồng ý với ai
  marcher droit droit
  droit
  marcher ensemble
  đi đôi với nhau; hợp với nhau
  marcher sur les pas de quelqu'un
  bắt chước ai
  Phản nghĩa Arrêter ( s')
  Đồng âm Marché

  Ngoại động từ

  Đạp (nhào bằng chân)
  Marcher l'argile à potier
  đạp đất sét làm đồ gốm
  Danh từ giống đực
  (thể dục thể thao) lỗi giữ bóng quá một bước (bóng rỗ)
  (từ cũ, nghĩa cũ) dáng đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X