• Ngoại động từ

  Thổi rực lên
  Aviver le feu
  thổi lửa rực lên
  Làm cho bóng lên
  Aviver une couleur
  làm cho màu bóng lên
  Đánh bóng (đá, kim loại...)
  Đẽo cho sắc cạnh
  Aviver une poutre
  đẽo cái xà cho sắc cạnh
  (y học) xén đều mép (vết thương)
  Làm tăng thêm, khơi sâu thêm
  Aviver le chagrin
  khơi sâu thêm mối sầu
  Phản nghĩa Amortir; adoucir, apaiser, calmer, éteindre, ternir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X