• Danh từ giống đực

  Trục
  Axe d'une roue
  trục bánh xe
  Axe de symétrie
  trục đối xứng
  Axe Rome-Berlin
  (chính trị) trục La Mã Béc-lin
  Hướng chung, hướng
  Axe de marche
  hướng đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X