• Danh từ giống cái

  Sự đi (bộ); dáng đi
  Une heure de marche
  một giờ đi bộ
  Marche gracieuse
  dáng đi yểu điệu
  Cuộc hành quân; cuộc diễu hành
  (âm nhạc) khúc đi, hành khúc
  Marche de campagne
  khúc ra trận
  Marche funèbre
  khúc đưa đám
  Sự vận hành, sự tiến triển
  La marche de la lune
  sự vận hành của mặt trăng
  La marche d'une affaire
  sự tiến triển của một việc
  Suivant la marche du temps
  theo dòng thời gian
  Bậc (cầu thang)
  (kỹ thuật) bàn đạp (khung cửi)
  (sử học) tỉnh biên giới, nơi biên cảnh
  cacher sa marche
  che đậy hành vi của mình
  fermer la marche
  đi sau cùng
  marche à vide
  sự chạy không (máy)
  ouvrir la marche
  đi đầu
  se mettre en marche
  khởi hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X