• Danh từ giống cái

  Bánh
  Roue d'une bicyclette
  bánh xe đạp
  Roue dentée
  bánh răng
  (sử học) cực hình bánh xe
  deux roues
  xe hai bánh (xe đạp, xe mô tô...)
  faire la roue
  xòe đuôi
  Le paon fait la roue
  lộn nghiêng mình
  Des enfants font la roue sur le sable
  (nghĩa bóng) làm duyên
  la cinquième roue du carrosse carrosse
  carrosse
  mettre des bâtons dans les roues bâton
  bâton
  pousser à la roue pousser
  pousser
  roue à palettes
  guồng nước
  roue hydraulique
  bánh xe nước, guồng nước
  roue libre
  ổ líp (xe đạp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X