• Danh từ giống đực

  Bê tông
  béton armé
  bê tông cốt thép
  faire le béton
  (thể dục thể thao) rút về giữ thế thủ, rút về giữ khung thành (bóng đá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X