• Danh từ giống cái

  Sự giảm, sự hạ xuống
  A la baisse des eaux
  khi nước hạ xuống
  Sự xuống giá
  Baisse des actions
  sự xuống giá cổ phần

  Phản nghĩa Hausse, montée. Augmentation

  En baisse đang xuống giá đang sút kém
  Ses actions sont en baisse
  �� (thân mật) công việc của nó đang xuống dốc; nó đang mất tín nhiệm (uy tín)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X