• Danh từ giống đực

  Sự chắn đường; cái chắn đường

  Phản nghĩa Ouverture

  Đập
  Barrages de Baithuong
  đập Bái Thượng
  faire barrage à
  (nghĩa bóng) ngăn trở, cản trở
  match de barrage
  (thể dục thể thao) cuộc đấu thêm (khi hai bên ngang điểm)
  tir de barrage
  (quân sự) sự bắn chặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X