• Tính từ

  Bọc sắt
  Char blindé
  xe bọc sắt, xe thiết giáp
  Division blindée
  sư đoàn thiết giáp
  (điện học, rađiô) được chắn, được che
  (thân mật) dạn dày
  Blindé contre les rigueurs de l'hiver
  dạn dày chống giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông
  (thông tục) say rượu

  Danh từ giống đực

  Xe bọc sắt, xe thiết giáp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X