• Danh từ giống đực

  Sự phong tỏa
  Blocage des prix
  sự phong tỏa giá (không cho tăng)
  Sự chẹn, sự chặn, sự khóa, sự nghẽn
  Blocage des freins
  sự chẹn phanh
  Blocage du coeur
  (y học) sự chẹn tim
  (xây dựng) khối chèn (bằng) gạch đá vụn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X