• Phó từ

  (thông tục) rất, hết sức
  It fait bougrement froid
  rét hết sức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X