• Tính từ

  Làm, thực hiện
  Un travail mal fait
  một công việc làm tồi
  Đã thành niên, đến thì
  Jeune homme fait
  người thanh niên đã thành niên
  Jeune fille faite
  thiếu nữ đến thì
  Ngấu, chín
  Fromage qui n'est pas assez fait
  pho mát chưa đủ chín
  Sinh ra để, cốt để
  Cela n'est pas fait pour
  điều đó không phải cốt để...
  Có thân hình (đẹp hay xấu)
  Un homme bien fait
  một người có thân hình đẹp
  Jeune fille mal faite
  cô gái xấu xí
  fait à
  quen với
  Peu fait à la fatigue
  �� ít quen với mệt nhọc
  tête bien faite
  người có trí óc minh mẫn
  tout fait
  làm sẵn
  Cravates toutes faites
  �� ca vát thắt sẵn
  Costumes tout faits
  �� những bộ quần áo may sẵn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X