• Tính từ

  Lạnh rét
  Le temps froid
  thời tiết lạnh
  Saison froid
  mùa rét
  Nguội
  Repas froid
  bữa ăn nguội
  Lạnh lùng, lạnh nhạt
  Homme froid
  người lạnh lùng
  Lạt lẽo
  Style froid
  lời văn lạt lẽo
  Orateur froid
  diễn giả lạt lẽo
  à froid
  nguội (không nấu)
  Infusion à froid
  không xúc động, lặng lẽ
  Colère à froid
  �� tức giận lặng lẽ
  battre froid à quelqu'un
  cố ý tiếp đón ai lạnh nhạt
  guerre froide chiến tranh lạnh
  lạnh
  il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid người ấy tham lắm cái cũng muốn lấy cả
  cả
  mains froides coeur chaud tay lạnh lòng ấm bề ngoài lạnh lẽo nhưng âu yếm thực tình
  tình
  Phản nghĩa Chaud, br‰lant. Ardent, fougeux. Affectueux, chaleureux, enthousiaste, expansif. Généreux, sensible. Animé, émouvant, expressif.

  Danh từ giống đực

  Rét, lạnh, trời rét, khí lạnh
  Un froid rigoureux
  trời rét ghê gớm
  Avoir froid
  cảm thấy lạnh
  Sự lạnh lùng, sự lạnh nhạt
  Il est d'un froid glacial
  anh ta lạnh nhạt quá
  il y a du froid entre eux
  các anh ấy lạnh nhạt với nhau
  avoir l'habit selon le froid
  gió chiều nào che chiều ấy
  cela me fait froid
  (thân mật) điều ấy làm cho tôi bực mình
  cela ne fait ni chaud ni froid chaud
  chaud
  faire froid dans le dos
  làm cho rùng mình
  froid noir froid de canard froid de chien froid de loup
  đợt lạnh dữ dội
  n'avoir pas froid aux yeux
  quả quyết
  nous sommes en froid
  chúng tôi giận nhau
  prendre froid bị cảm lạnh
  lạnh
  souffler le chaud et le froid chaud
  chaud
  Phản nghĩa Chaleur, chaud.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X