• Tính từ

  Tư sản
  Classe bourgeoise
  giai cấp tư sản
  Bình dị
  Maison bourgeoise
  ngôi nhà bình dị
  (nghĩa xấu) tầm thường, phàm tục
  Go‰ts bourgeois
  thị hiếu tầm thường
  (nghĩa xấu) trưởng giả
  Les préjugés bourgeois
  những thành kiến trưởng giả
  Danh từ
  Nhà tư sản
  (nghĩa xấu) kẻ phàm tục
  (sử học) thị dân
  Phản nghĩa Manant. Noble. Artiste. Ouvrier, paysan, prolétaire; populaire; anarchiste, bohème, hippie, marginal, révolutionnaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X