• Danh từ giống cái

  Giai cấp
  La lutte des classes
  sự đấu tranh giai cấp
  Hạng, loại
  Plusieurs classes de lecteurs
  nhiều loại độc giả
  Pharmacien de première classe
  dược sĩ hạng nhất
  Billet de première classe
  vé hạng nhất
  (quân sự) lớp lính (của một năm)
  Appartenir à la classe de
  thuộc về lớp lính năm 1980
  Lớp học, buổi học
  Classe de cinquième
  lớp năm
  Pendant la classe
  trong buổi học
  Une classe turbulente
  một lớp học nghịch ngợm
  (sinh vật học; toán học) lớp
  Classe des mammifères
  lớp có vú
  Giá trị
  Avoir beaucoup de classe
  có nhiều giá trị
  de classe
  loại cỡ
  Peintre de classe
  �� họa sĩ loại cỡ
  faire la classe
  lên lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X