• Nội động từ

  Tác (hươu, nai kêu); thé lên (hươu nai đực trong kỳ giao phối)
  Rì rào
  Rền rĩ

  Ngoại động từ

  Hát ré lên
  Bramer un air
  hát ré lên một điệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X