• Danh từ giống đực

  Không khí
  Air comprimé
  không khí nén
  Analyse volumétrique de [[lair]]
  sự phân tích thể tích không khí
  Air de la mer de la campagne
  không khí biển/đồng quê
  On manque [[dair]] ici
  ở đây thiếu không khí, ở đây không thông thoáng
  Donner de [[lair]]
  làm cho thoáng khí
  Air froid frais humide
  không khí lạnh/mát/ẩm
  Air conditionné climatisé confiné pollué
  không khí điều hoà/điều hoà/tù hãm/ô nhiễm
  Gió
  Il y a de [[lair]] fait de [[lair]]
  có gió
  Fendre [[lair]]
  bay xé gió, bay rất nhanh
  Không trung
  La conquête de [[lair]]
  cuộc chinh phục không trung
  Voler dans [[lair]]
  bay trên không
  Baptême de [[lair]]
  lần đầu tiên đi máy bay
  [[Lavion]] a pris [[lair]]
  máy bay đã cất cánh
  Hôtesse de [[lair]]
  nữ tiếp viên hàng không
  Pirate de [[lair]]
  kẻ không tặc
  Transports par air
  sự chuyên chở bằng đường hàng không
  Missile air-air air-mer air-sol
  hỏa tiễn không đối không/không đối biển/đất đối không
  Les habitants de [[lair]]
  loài chim
  Armée de [[lair]]
  không quân

  Đồng âm Aire, ère, haire, hère

  Changer dair đổi không khí
  courant [[dair]]
  gió lùa
  en [[lair]]
  trên không, lên trời
  Tirer en [[lair]]
  �� bắn lên trời, bắn chỉ thiên
  Les mains en [[lair!]]
  vu vơ, bâng quơ, ở đâu đâu
  Promesse en [[lair]]
  �� lời hứa vu vơ
  Contes en [[lair]]
  �� những câu chuyện bâng quơ
  Tête en [[lair]]
  tung, lộn tùng phèo
  Il a mis toute la pièce en [[lair]] en cherchant ce document
  �� nó lục tung cả phòng để tìm tài liệu đó
  en plein air
  ở ngoài trời, lộ thiên
  Cinéma en plein air
  �� chiếu bóng ngoài trời, chiếu bóng lộ thiên
  être libre comme [[lair]]
  rất tự do
  prendre [[lair]]
  dạo mát, hóng gió
  prendre un air de feu
  sưởi một lúc
  se donner de [[lair]]
  bỏ mối ràng buộc, đi cho tự do thoải mái
  [[lair]] du temps
  tư tưởng, lề thói của một thời kỳ nhất định
  vivre de [[lair]] du temps
  sống thiếu thốn
  être dans [[lair]]
  bắt đầu được phổ biến rộng rãi
  Jouer la fille de [[lair]]
  biến mất, bỏ trốn

  Danh từ giống đực

  Vẻ, dáng
  Air intelligent
  vẻ thông minh
  Air imposant
  dáng oai vệ
  avoir [[lair]]
  có vẻ
  De quoi ai-je [[lair]] dans cette tenue
  ?�� tôi ăn mặc thế này trông có vẻ gì?
  Elle avait [[lair]] surprise
  �� nàng có vẻ ngạc nhiên
  [[Cest]] un travail qui [[na]] [[lair]] de rien mais qui demande de la patience
  �� đó là một công việc trông có vẻ dễ, nhưng lại đòi hỏi phải có lòng nhẫn nại
  prendre de grands airs
  làm ra vẻ trịnh trọng, làm phách
  le bel air
  lề thói của giới thượng lưu
  avoir un faux air de qqn
  hao hao giống người nào

  Danh từ giống đực

  Điệu nhạc, điệu hát
  Fredonner siffler [[lair]] [[dune]] chanson à la mode
  hát nho nhỏ/huýt sáo một bản nhạc đang thịnh hành
  Variations sur un air
  các biến khúc của một điệu nhạc
  [[lair]] ne fait pas la chanson
  không nên xét đoán con người theo bề ngoài
  en avoir [[lair]] et la chanson
  (từ cũ, nghĩa cũ) có thực chất xứng đáng với dáng vẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X