• Danh từ giống cái

  Thạch thảo (cây, rễ)
  Une pipe de bruyère
  cái điếu bằng rễ thạch thảo
  coq de bruyère
  (động vật học) gà gô đen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X