• Danh từ giống đực

  Gà trống
  Coq châtré
  gà trống thiến
  Coq au vin
  gà trống nấu rượu
  Il est le coq du village
  (nghĩa bóng) nó là con gà trống trong làng (người đàn ông được phụ nữ thích)
  (thể dục thể thao) hạng ga (quyền Anh)
  au chant du coq
  lúc gà gáy
  coq de roche rupicole
  rupicole
  coq d'Inde
  gà tây trống
  coq faisan
  gà lôi trắng
  coq gaulois
  gà trống biểu hiện nước Pháp
  être comme un coq en pâte
  được nuông chiều
  fier comme un coq
  vênh váo
  jambes de coq mollets de coq
  chân ống sậy
  rouge comme un coq
  mặt đỏ như gấc (vì ngượng, thẹn)
  sacrifier un coq à Esculape
  cúng bái tuy không tin
  se battre comme un petit coq
  chiến đấu dũng cảm
  Danh từ giống đực
  (hàng hải) người nấu bếp (trên tàu thủy)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X