• Danh từ giống cái

  Điếu, tẩu
  Pipe en terre
  cái tẩu bằng đất
  Fumer cinq pipes
  hút năm tẩu thuốc
  Ống
  Pipe d'aération
  ống thông khí
  (tiếng địa phương) thùng
  Une pipe de vin
  một thùng rượu nho
  (từ cũ, nghĩa cũ) píp (đơn vị đong chất lỏng)
  casser sa pipe
  (thông tục) ngoẻo
  par tête de pipe
  (thông tục) theo đầu người
  terre de pipe
  đất sét rất trắng
  tête de pipe
  (thông tục) người có bộ mặt gớm ghiếc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X