• Tính từ

  Xem bouche I
  Prendre un médicament par voie buccale
  uống thuốc qua đường miệng
  Appendices buccaux
  (động vật học) phần phụ miệng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X