• Ngoại động từ

  Tính
  Calculer la surface d'un rectangle
  tính diện tích một hình chữ nhật
  Trù tính, dự tính
  Calculer ses chances
  dự tính may rủi
  Tính toán
  Calculer le moindre de ses gestes
  một cử chỉ mảy may cũng tính toán
  Nội động từ
  Tính
  Tính toán (vụ lợi)
  Chi tiêu có tính toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X