• Tính từ

  Kém hơn, ít hơn, bé hơn, nhỏ hơn
  Vitesse moindre
  tốc độ bé hơn
  Kém nhất, ít nhất, bé nhất, nhỏ nhất; một tý, một chút
  Le moindre bruit l'effraie
  tiếng động nhỏ nhất cũng làm cho nó khiếp sợ
  Sans le moindre doute
  không một chút nghi ngờ
  Phản nghĩa Meilleur, supérieur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X