• Tính từ

  Lụ khụ
  Un vieillard cassé
  cụ già lụ khụ
  Run run
  Voix cassée
  giọng run run
  Hả (rượu vang)

  Danh từ giống đực

  Giấy hỏng (trong khi sản xuất)
  papier cassé
  giấy hỏng (trong khi sản xuất)
  độ nấu tới (của đường)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X