• Tính từ

  Đầy hang
  Montagne caverneuse
  núi đầy hang
  Như từ đáy hang, ồ ồ (tiếng)
  Xem caverne I
  Corps caverneux
  (giải phẫu) thể hang
  Respiration caverneuse
  (y học) tiếng thở hang
  Phản nghĩa Plein

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X