• Danh từ giống cái

  Núi
  Cha†ne de montagnes
  dãy núi
  Une montagne de livres
  một núi sách
  (sử học) các nghị viên phái Núi ( Pháp)
  la montagne qui accouche d'une souris
  câu chuyện đầuvoi đuôi chuột
  montagnes russes
  trò chơi tụt dốc
  se faire des montagnes faire une montagne
  quan trọng hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X