• Danh từ giống đực

  Cơ thể, thân thể; thân, mình
  Le corps humain
  cơ thể người
  Les lignes du corps
  đường nét thân thể
  Une grosse tête sur un petit corps
  đầu to thân nhỏ
  Corps de canon
  thân súng đại bác
  Corps de la colonne
  thân cột
  (thân mật) người
  Un drôle de corps
  người kỳ dị
  (thân mật) vạt (áo)
  Xác chết
  Faire l'autopsie d'un corps
  mổ xác chết
  (ngành in) thân chữ
  Corps de dix
  thân mười (chữ)
  Phần chính
  Corps d'un article
  phần chính của bài báo
  Vật thể, thể; chất
  Corps calleux
  (y học) thể chai
  Corps convexe
  thể lồi
  Corps chargé
  vật tích điện
  Corps conducteur
  chất dẫn
  Corps isolant
  vật cách điện
  Corps rigide
  vật cứng
  Corps étrange
  dị vật
  Corps neutre
  chất trung tính
  Corps organique
  chất hữu cơ
  Corps inerte
  chất trơ
  Corps solide
  chất rắn
  Corps liquide
  chất lỏng
  Corps minéral
  chất khoáng
  Corps gras
  chất béo
  Corps lumineux
  chất phát sáng
  Corps simple
  đơn chất
  Đoàn, giới
  Corps diplomatique
  đoàn ngoại giao
  Corps enseignant
  giáo giới
  Corps de pompiers
  đội chữa cháy
  Corps de sauvetage
  đội cứu hộ
  (quân sự) binh đoàn
  Tập, tập hợp
  Corps de droit civil
  tập dân luật
  Độ dày, độ đậm
  Etoffe qui a du corps
  vải dày
  Vin qui prend du corps
  rượu đậm lên
  à corps perdu perdu
  perdu
  à son corps défendant
  bất đắc dĩ
  c'est l'ombre et le corps
  như hình với bóng
  corps à corps
  giáp lá cà, ôm nhau mà vật
  corps d'armée
  quân đoàn
  corps du délit
  (luật học, pháp lý) cấu tại tội phạm
  corps électoral
  tập thể cử tri
  corps et âme
  cả xác thịt lẫn linh hồn, hoàn toàn, tất cả
  corps franc
  đội đặc công
  corps législatif
  hội đồng lập pháp
  corps sans âme
  xác không hồn, người lúng túng, người mất hồn
  faire corps avec
  thống nhất với, gắn liền với
  navire perdu corps et biens
  tàu mất cả tàu lẫn hàng
  n'avoir rien dans le corps
  (thân mật) chưa ăn chút gì cả
  n'être qu'un en deux corps
  tuy hai mà một
  prendre l'ombre pour le corps
  coi bề ngoài là thực chất, coi hình thức là nội dung
  tomber sur le corps à quelqu'un
  ngược đãi ai, mạt sát ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X