• Danh từ giống đực

  Sự sưởi ấm
  Le chauffage d'un appartement
  sự sưởi ấm một gian phòng
  Sự đun, sự đốt
  Le chauffage d'un four
  sự đốt lò
  (thân mật) hệ thống sưởi
  Le chauffage est détraqué
  hệ thống sưởi bị hỏng
  bois de chauffage
  củi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X