• Danh từ giống đực

  Fourch à chaux
  lò vôi
  (bóng, thân) sự thất bại
  La représentation a été un four complet
  buổi biểu diễn đã thất bại hoàn toàn
  Faire un four
  thất bại
  il y fait chaud comme dans un four
  chỗ ấy nóng như trong lò
  il y fait noir comme dans un four
  chỗ ấy tối như hũ nút
  petits fours
  bánh nướng nhỏ
  Đồng âm Fourre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X