• Danh từ

  Công dân
  (từ cũ, nghĩa cũ) đồng bào
  (sử học) thị dân

  Tính từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) bình dân
  Un roi citoyen
  ông vua bình dân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X