• Danh từ giống đực

  đoàn
  Collège des cardinaux
  đoàn giáo chủ hồng y
  collège électoral
  đoàn cử tri (của một địa phương)
  Trường trung học; trường trung cấp
  sentir le collège
  có vẻ nhà trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X