• Ngoại động từ

  Cảm thấy, nhận thấy, thấy
  Sentir une douce chaleur
  cảm thấy ấm áp dễ chịu
  Sentir son incapacité
  nhận thấy sự bất lực của mình
  Ngửi, ngửi thấy
  Sentir une fleur
  ngửi hoa
  Sentir une odeur exquise
  ngửi thấy mùi thơm ngát
  Có mùi, tỏa mùi
  Bonbon qui sent la menthe
  kẹo có mùi bạc hà
  Ôi, có mùi ôi
  Viande qui commence à sentir
  thịt đã bắt đầu ôi
  Có vị, có vẻ giống như
  Cette prose sent la poésie
  bài văn xuôi này có vị thơ
  Langage qui sent la province
  ngôn ngữ có vẻ tỉnh lẻ
  cela sent la fin
  chết đến nơi rồi
  faire sentir
  làm cho thấy
  Faire sentir son autorité
  nhấn rõ
  Faire sentir toutes les lettres en parlant
  �� nhấn rõ từng chữ khi nói
  faire sentir la force de son bras
  cho biết tay
  ne pouvoir sentir quelqu'un
  không chịu nổi ai, ghét cay ghét đắng ai
  ne rien sentir pour
  không ưa, không có cảm tình với
  se faire sentir
  biểu lộ rõ
  Le froid se fait sentir
  �� rét đã thấy rõ
  sentir le fagot fagot
  fagot
  sentir le sapin sapin
  sapin
  sentir venir quelqu'un de loin
  đoán trước ai sẽ đến; đoán trước ý nghĩ của ai

  Nội động từ

  Tỏa mùi, bốc mùi
  Ce bouquet sent bon
  bó hoa tỏa mùi thơm
  Hôi, thối; ôi
  Ce poisson sent
  cá này ôi
  cela ne sent pas bon
  việc ấy chẳng lành đâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X