• Tính từ

  �� bên, bên
  Bourgeon collatéral
  (thực vật học) chồi bên
  ligne collatérale
  dòng bên, bàng hệ
  (thực vật học) (theo kiểu) chồng
  Dispostion collatérale
  kiểu xếp chồng

  Danh từ giống đực

  Thân thích dòng bên, thân thích bàng hệ
  (kiến trúc) cánh bên (của giáo đường)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X