• Phó từ

  Mấy, bao nhiêu
  Biết bao nhiêu

  Danh từ giống đực ( không đổi)

  (thân mật) ngày mấy
  Le combien sommes-nous
  hôm nay là ngày mấy?
  (thân mật) thứ mấy
  Le combien es-tu à la composition
  bài thi mày đứng thứ mấy?
  Cứ bao lâu lại
  L'autobus passe tous les combien
  xe buýt cứ bao lâu lại đi qua?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X