• Ngoại động từ

  Đổ đầy tràn
  Lấp đầy

  Phản nghĩa Creuser, vider

  Thỏa mãn, làm cho phỉ nguyện
  Combler les désirs de quelqu'un
  làm cho thoả lòng mong muốn của ai
  Je suis comblé
  tôi rất thoả mãn
  Cho nhiều quá
  Combler quelqu'un de cadeaux
  cho ai nhiều quà quá
  vouz me comblez!
  anh tử tế với tôi quá!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X