• Đại từ

  Tôi; với tôi, cho tôi
  On [[mappelle]]
  người ta gọi tôi
  Me voici
  tôi đây
  Il veut me parler
  nó muốn nói chuyện với tôi
  Va me fermer cette porte
  đóng hộ (cho) tôi cái cửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X