• Danh từ giống đực

  ủy ban
  comité de lecture
  ủy ban xét duyệt kịch bản
  en petit comité
  thân mật giữa anh em bạn với nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X