• Danh từ giống cái

  Người đàn bà ngồi lê đôi mách, người đàn bà lắm điều nhiều lời
  (từ cũ, nghĩa cũ) mẹ đỡ đầu
  (từ cũ, nghĩa cũ) bà hàng xóm; chị bạn thân
  Bonjour ma commère
  chào bà chị hàng xóm

  Tính từ

  Lắm điều nhiều chuyện (có thể dùng cả cho đàn ông)
  Commère comme il était
  anh ta vốn lắm điều nhiều lời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X