• Tính từ

  Hăm dọa, dọa nạt
  Arrêt comminatoire
  (luật học, pháp lý) quyết định hăm dọa (nếu làm trái sẽ bị truy tố)
  Ton comminatoire
  giọng hăm dọa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X