• Danh từ giống cái

  Sự tập trung; nơi tập trung
  La concentration [[dune]] armée
  sự tập trung đội quân
  La concentration des pouvoirs
  sự tập trung quyền lực
  Sự cô (cho đặc lại)
  ( hóa học) nồng độ
  (kinh tế) tài chính sự tích tụ (tư bản)
  Phản nghĩa Déconcentration, diffusion, dilution, dispersion, dissipation, dissolution, éparpillement. Détente, distraction
  camp de concentration
  trại tập trung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X