• Danh từ giống đực

  Doanh trại; trại
  Camp de concentration
  trại tập trung
  Le camp se révolta
  cả doanh trại nổi dậy
  Feux de camp
  lửa trại
  Phe
  Partagés en deux camps
  chia làm hai phe
  aide de camp
  (từ cũ, nghĩa cũ) sĩ quan tùy tùng
  en camp volant
  tạm bợ, không thật ổn định
  ficher le camp ficher
  ficher
  foutre le camp foutre
  foutre
  lever le camp
  đi khỏi
  camp retranché
  cứ điểm phòng ngự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X