• Danh từ giống cái

  Sự phù hợp, sự khớp nhau
  La concordance des faits
  sự khớp nhau giữa các sự kiện
  Phản nghĩa Désaccord. Contradiction, discordance
  Bảng tra đối chiếu (cuối sách)
  Concordance des temps
  ) (ngôn ngữ học) sự tương hợp các thời
  (địa chất, địa lý) thế nằm chỉnh hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X