• Danh từ giống cái

  Sự lộn xộn
  Une confusion indescriptible
  một sự lộn xộn không tả xiết
  Confusion politique
  lộn xộn chính trị
  Sự lẫn lộn
  Confusion de dates
  sự lẫn lộn ngày tháng
  Sự không rõ, sự lờ mờ
  Sự thẹn, sự ngượng
  Rougir de confusion
  thẹn đỏ mặt
  Phản nghĩa Assurance, désinvolture. Clarté, distinction, netteté, ordre, précision. Séparation
  confusion mentale
  (tâm lý học) sự lẫn tâm thần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X