• Danh từ giống cái

  Sự an ủi, nguồn an ủi
  La lecture est une grande consolation
  đọc sách là một nguồn an ủi lớn
  Lời an ủi
  Phản nghĩa Affliction. Chagrin, désespoir, malheur, peine, mortification, tourment
  prix de consolation
  giải khuyến khích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X