• Tính từ

  Lây, dễ lây
  Maladie contagieuse
  bệnh lây
  Rire contagieux
  cái cười dễ lây
  Phản nghĩa Incommunicable, intransmissible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X