• Danh từ giống cái

  Lời ngược ý
  Blâme qui est une contrevérité
  lời khiển trách phải hiểu ngược ý lại (là một lời khen)
  điều trái sự thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X