• Nội động từ

  Góp phần, đóng góp
  Contribuer aux dépenses de l'Etat
  góp phần vào chi phí của Nhà nước
  Contribuer au succès d'une affaire
  góp phần vào sự thành công của một việc
  Phản nghĩa Abstenir ( s'), contrarier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X