• Danh từ giống đực

  Sự thành công; sự thắng lợi; thắng lợi
  Succès dans les affaires
  sự thành công trong công việc
  Succès militaires
  thắng lợi quân sự
  Sự được hoan nghênh
  Artiste qui a beaucoup de succès
  nghệ sĩ rất được hoan nghênh
  (từ cũ, nghĩa cũ) kết cục
  Les bons et les mauvais succès
  những kết cục tốt và xấu
  aller de succès en succès
  được thắng lợi này đến thắng lợi khác
  passer avec succès un examen
  thi đỗ một kỳ thi
  succès de librairie
  quyển sách được nhiều người đọc
  succès des armes
  chiến thắng
  succès fou
  một thành công phi thường
  une pièce à succès
  vở kịch viết theo sở thích đám đông
  un homme à succès
  người đàn ông có số đào hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X