• Danh từ giống cái

  Sự thỏa thuận; điều khoản thỏa thuận
  Convention tacite
  sự thỏa thuận ngầm
  Modifier les conventions
  sửa đổi các điều khoản thỏa thuận
  Thỏa ước, công ước
  Quy ước
  Les conventions du théâtre
  những quy ước của sân khấu
  ( số nhiều) tập tục
  Les conventions sociales
  tập tục xã hội
  (chính trị) hội nghị quốc ước
  Hội nghị đảng cử ứng cử viên tổng thống ( Mỹ)
  de convention
  theo quy ước
  Signes de convention
  (mỉa mai) theo ước lệ
  Sentiments de convention
  �� tình cảm theo ước lệ (không thành thật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X