• Ngoại động từ

  Làm cho thêm nồng, làm cho thêm đậm
  Corser du vin
  làm cho rượu thêm nồng

  Phản nghĩa Affaiblir, édulcorer

  Làm cho thêm đậm đà, làm cho thêm thú vị
  Corser une histoire
  làm cho câu chuyện thêm thú vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X